Πληροφορίες σχετικά με τον κορωνοϊό (COVID-19)

Σχετικά με τον Coronavirus (COVID-19) που συνεχίζει να εξελίσσεται, να γνωρίζετε ότι παραμένουμε δεσμευμένοι να σας παρέχουμε την εξαιρετική εμπειρία και υπηρεσίες που περιμένετε από την Kezqo. Η εταιρεία ακολουθεί λεπτομερείς διαδικασίες καθαρισμού για κάθε όχημα μετά από κάθε ενοικίαση.

Σχετικά με την καθαριότητα & υγιεινή των ποδηλάτων μας, η εταιρεία ακολουθεί ενδελεχείς διαδικασίες καθαρισμού για κάθε όχημα μετά από κάθε ενοικίαση. Συγκεκριμένες οδηγίες έχουν εκδοθεί από τη διοίκηση της εταιρείας προς όλους τους εργαζόμενους που εμπλέκονται στη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής οχημάτων για πρόληψη και προστασία από τον κορονοϊό με βάση τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Σε περίπτωση που κάποιος ενοικιαστής επιβεβαιωθεί ή υπάρχει υποψία ότι έχει COVID-19 εφαρμόζουμε νέα πρωτόκολλα καθαρισμού που περιλαμβάνουν την αφαίρεση του οχήματος από την κυκλοφορία και την απολύμανση μέσω τρίτου.