Όροι Χρήσης - Terms of useΓενικά
Η ιστοσελίδα www.kezqo.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Kezqo. Η χρήση της ιστοσελίδας τελεί υπό τους αναφερόμενους όρους, συμφωνίες και προϋποθέσεις.
Διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση / περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
Εφ’ όσον δεν συμφωνείτε, οφείλετε να απόσχετε από κάθε περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας.
Ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της μετά από τυχόν επιγενόμενες αλλαγές, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Δήλωση ιδιοκτησίας
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, επωνυμιών, διακριτικών τίτλων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, λογισμικού, παρεχομένων υπηρεσιών κλπ), αποτελεί ιδιοκτησία της Kezqoκαι προστατεύεται σύμφωνα με την Ελληνική, Κοινοτική και Διεθνή Νομοθεσία.
Προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα και φέρουν σήματα οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων κλπ, αποτελούν αντίστοιχη πνευματική ιδιοκτησία τους.
Ο σχεδιασμός και η εν γένει παρουσίαση της ιστοσελίδας, αποτελούν ιδιοκτησία της Kezqo. Απαγορεύεται ρητά η χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σ’ αυτόν, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Kezqo.

Δηλώσεις αποποίησης και περιορισμού ευθύνης
Η Kezqo καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια και ορθότητα.
Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οποτεδήποτε κριθεί ή καταστεί αναγκαίο.
Η Kezqo δεν ελέγχει, ούτε και δύναται να ελέγξει την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites ή / και ιστοσελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Για οιοδήποτε πρόβλημα τυχόν ανακύψει κατά την επίσκεψη-χρήση των ανωτέρω, πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας στα αντίστοιχα web sites, που φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Kezqoδεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο / υπηρεσίες αυτών των web sites και ιστοσελίδων και δεν συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ευθύνη
Ο περιηγητής αποδέχεται την χρήση της ιστοσελίδας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ενδεικτικά, ο χρήστης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου τρίτου προσώπου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή λόγω συμβατικής απαγόρευσης (λ.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την Kezqo και κάθε τρίτον για κάθε ζημία, που προκαλείται από κακή ή αθέμιτη χρήση των άνω περιγραφομένων υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή η Kezqo διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής και αποκλεισμού από την ιστοσελίδα του χρήστη / περιηγητή, χωρίς προειδοποίηση, προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη και απαιτούμενη προς τούτο ενέργεια.

Αρμοδιότητα-Δωσιδικία
Οι παρόντες όροι και η εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.Συμφωνητικό Μίσθωσης Ηλεκτρικού Ποδηλάτου

Με το συμφωνητικό αυτό η εταιρεία με την επωνυμία «KEZQO» και η οποία θα αναφέρεται στο παρόν ως εκμισθώτρια, εκμισθώνει στον υπογράφοντα μισθωτή το ηλεκτρικό ποδήλατο που αναγράφεται στο παρόν και οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρικό ποδήλατο το αντικαθιστά, σύμφωνα με τους όρους και τις συμφωνίες του παρόντος συμφωνητικού.

Παράδοση και παραλαβή : Ο μισθωτής παρέλαβε το ηλεκτρικό ποδήλατο με κινητήρα 250 Watt σε άριστη κατάσταση, κατασκευασμένο και διατηρημένο σε απόλυτη αρμονία με τις κείμενες διατάξεις ασφαλείας του ελληνικού και του ενωσιακού δικαίου. Ο μισθωτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι το εξέτασε ιδίοις όμμασι και το βρήκε της αρεσκείας του, κατάλληλο για τη χρήση και το σκοπό που το μισθώνει. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην εκμισθώτρια το ηλεκτρικό ποδήλατο καθώς και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν, στην κατάσταση που τα παρέλαβε, στον τόπο από τον οποίο τα παρέλαβε και στο χρόνο που συμφωνήθηκε με το παρόν. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μισθωτής έχει την υποχρέωση κατά την επιστροφή να καταβάλει στην εκμισθώτρια την κανονική χρέωση για αποζημίωση χρήσης καθώς και αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία της. Η εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και τη χρήση του οχήματος οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτή αλλά με έξοδα αυτού από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά τη κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημίας ή απώλειας του ηλεκτρικού ποδηλάτου ή χρήσης κατά παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή του προκαθορισμένου χρόνου μίσθωσης καθώς και κίνδυνος μη είσπραξης της αποζημίωσης χρήσης και κάθε άλλης οφειλόμενης αποζημίωσης.
Όρια ηλικίας, ύψους και βάρους μισθωτή Απαγορεύεται η εκμίσθωση και η χρήση του ηλεκτρικού ποδηλάτου σε άτομα ηλικίας κάτω των 15 και άνω των 65 ετών. Ο μισθωτής καθώς και ο κάθε τρίτος δηλωμένος χρήστης του ηλεκτρικού ποδηλάτου θα πρέπει να έχει ύψος άνω του 1,50 μ. και βάρος κάτω των 120 κιλών για την ασφάλεια τόσο του ίδιου όσο και των ποδηλάτων. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης για τα ανωτέρω δεν ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη και περαιτέρω αστική ευθύνη για αποζημίωση της εκμισθώτριας από το μισθωτή δεν αποκλείεται.
Καταχώριση προσωπικών στοιχείων και κωδικός ασφαλείας Κάθε μισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και τα στοιχεία των λοιπών δηλωμένων από τον ίδιο χρηστών του ηλεκτρικού ποδηλάτου κατά την κράτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα της εκμισθώτριας. Με βάση την κράτηση και την καταχώριση των στοιχείων αντιστοιχεί στο μισθωτή αλλά και σε κάθε δηλωμένο από το μισθωτή χρήστη ένας κωδικός ασφαλείας.
Ασφάλεια. Μισθωτής και δηλωμένοι χρήστες καλύπτονται ασφαλιστικά με απλή ασφάλεια αστικής ευθύνης (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές έναντι τρίτων) καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Η ασφαλιστική κάλυψη εξειδικεύεται στο αντίστοιχο για έκαστο ηλεκτρικό ποδήλατο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αντίγραφο του οποίου θα παραδοθεί στον μισθωτή με την παράδοση του ηλεκτρικού ποδηλάτου.
Γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι στην ασφαλιστική κάλυψη δεν συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες και ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος κατ’ αυτό το τρόπο να μην συμμετέχει σε οποιεσδήποτε εκδηλώσεις και να λαμβάνει μέτρα προκειμένου να προστατεύει και να διατηρεί το ηλεκτρικό ποδήλατο στην κατάσταση που τα παρέλαβε.
Δικαιούχος σε κάθε περίπτωση του ασφαλίσματος σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ορίζεται η Εκμισθώτρια καθ’ όλη την διάρκεια της παρούσας, πλην των τυχόν καλυπτομένων κινδύνων θανάτου, ολικής ή μερικής ανικανότητας, νοσηλείας, όπου δικαιούχος του αντίστοιχου ασφαλίσματος ορίζεται ο μισθωτής.
Για λόγους ασφαλείας και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι εξοπλισμένο με σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού και αντικλεπτικό σύστημα.
Απαγόρευση χρήσης από μη δηλωμένο τρίτο. Απαγορεύεται στο μισθωτή να υπεκμισθώσει ή να χρησιδανείσει σε κάποιο τρίτο μη δηλωμένο εξ αρχής πρόσωπο το ηλεκτρικό ποδήλατο. Σε περίπτωση που το ηλεκτρικό ποδήλατο παραχωρηθεί προς χρήση σε μη δηλωμένο στην εκμισθώτρια τρίτο πρόσωπο αίρεται η ασφαλιστική κάλυψη και οποιαδήποτε ζημιά βαραίνει άνευ άλλου τινός και εις ολόκληρο το μισθωτή. Η αστική ευθύνη του μη δηλωμένου τρίτου χρήστη διατηρείται στο ακέραιο και ο τρίτος ενέχεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με το μισθωτή.
Κράνος Ασφαλείας. Η εκμισθώτρια παραδίδει στο μισθωτή κράνος ασφαλείας με τη σύσταση να το φορά κατά τη χρήση του ηλεκτρικού ποδηλάτου. Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά το οποίο ο χρήστης του ποδηλάτου δε φορούσε κράνος, η ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί ολικώς.
Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης. Μία (1) ώρα. Για κάθε επιπλέον ώρα καθυστέρησης χωρίς έγγραφη παράταση ή την εκ νέου ηλεκτρονική κράτηση και προπληρωμή, καταβάλλεται το 1/5 της ημερήσιας τιμής. Πέρα των τριών (3) ωρών καθυστέρησης θα χρεώνεται μία επιπλέον μέρα.
Παράταση. Ο μισθωτής μπορεί να παρατείνει τη μίσθωση ενημερώνοντας σχετικά την εκμισθώτρια και λαμβάνοντας έγγραφη έγκριση από αυτή. Αν δεν τηρήσει αυτές τις διατυπώσεις, ο μισθωτής φέρει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του ηλεκτρικού ποδηλάτου. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης, ο μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο του αρχικού συμφωνητικού όσο και της συμφωνίας παράτασης της μίσθωσης, είτε πρόκειται για το ίδιο ηλεκτρικό ποδήλατο είτε για κάποιο άλλο, το οποίο δόθηκε για αντικατάσταση.
Επιστροφή νωρίτερα. Αν ο μισθωτής παραδώσει στην εκμισθώτρια το ηλεκτρικό ποδήλατο πριν από το συμφωνημένο χρόνο λήξης της μίσθωσης, δεν έχει αξίωση επιστροφής χρημάτων.
Τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο μισθωτής καθώς και κάθε χρήστης του ηλεκτρικού ποδηλάτου υποχρεούται να τηρεί τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τις διατάξεις για ασφαλή οδήγηση και τους κανόνες δημόσιας ασφάλειας.
Όριο ταχύτητας. Ανώτατο όριο ταχύτητας ορίζονται τα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα. Οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί στο ηλεκτρικό ποδήλατο εξαιτίας της μη τήρησης του ως άνω ορίου βαραίνει αποκλειστικά το μισθωτή. Περιορισμός ή αποκλεισμός της ασφαλιστικής κάλυψης σε περίπτωση ατυχήματος κατά το οποίο ο χρήστης είχε υπερβεί το όριο ταχύτητας δεν αποκλείεται.
Κυρώσεις. Κάθε τυχόν κύρωση, ποινή ή πρόστιμο που επιβλήθηκε στο μισθωτή κατά τη χρήση του ηλεκτρικού ποδηλάτου βαραίνει αποκλειστικά και μόνο το μισθωτή.
Λοιποί όροι χρήσης. Ο μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το ηλεκτρικό ποδήλατο, να το διατηρεί στην κατάσταση που το παρέλαβε και γενικά να επιδεικνύει την επιμέλεια του μέσου συνετού χρήστη του οδικού δικτύου. Οποιαδήποτε επισκευή απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της εκμισθώτριας.
Μεταφορά με μέσα. Απαγορεύεται η φόρτωση του ηλεκτρικού ποδηλάτου σε τρένο, πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς τη γραπτή έγκριση της εκμισθώτριας.
Αποποίηση ευθύνης εκμισθώτριας. Ο μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η εκμισθώτρια δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη ο μισθωτής ή τρίτος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της εκμισθώτριας για την ανωτέρω αιτία.
Ευθύνη αποζημίωσης μισθωτή. Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την εκμισθώτρια καθώς και κάθε τρίτο σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή ολικής καταστροφής του ηλεκτρικού ποδηλάτου με το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €).
Προσωπικά στοιχεία. Ο μισθωτής συναινεί στη λεπτομερή καταχώριση των προσωπικών του στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ρητά συμφωνείται ότι η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά, όταν ο μισθωτής κατά τη διάρκεια της μίσθωσης κάνει αναληθείς δηλώσεις ή παραβαίνει τους όρους του συμφωνητικού αυτού και να διαβιβάσει τα στοιχεία αυτά στις αρχές της Χώρας, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες τέλεσης αδικήματος.
Πολιτική ακύρωσης κράτησης: Κάθε κράτηση που θα ακυρωθεί 72 ώρες πριν από την έναρξη της περιόδου ενοικίασης θα επιστρέφεται. Κάθε κράτηση που θα ακυρωθεί σε λιγότερο από 72 ώρες πριν από την έναρξη της περιόδου ενοικίασης δεν επιστρέφεται.

Παραλαβή / Παράδοση: α) Η παραλαβή από το λιμάνι του Πειραιά και το λιμάνι της Ραφήνας χρεώνεται 10 € για κάθε όχημα. β) Η παράδοση στο λιμάνι του Πειραιά και στο λιμάνι της Ραφήνας χρεώνεται 10€ για κάθε όχημα.

Ώρες Λειτουργίας: Η παραλαβή εκτός των ωρών εργασίας θα χρεωθεί 10 €. Η παράδοση εκτός ωρών εργασίας θα χρεωθεί 10 €.

*Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Λοιποί όροι. Το ηλεκτρικό ποδήλατο ανήκει πάντοτε στην εκμισθώτρια. Ο μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα πλην εκείνων που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης οποιοσδήποτε άλλος κάνει χρήση του ηλεκτρικού ποδηλάτου ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με το μισθωτή. Το συμφωνητικό αυτό υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της εκμισθώτριας και του μισθωτή. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος είναι άκυρη, αν δε συμφωνηθεί εγγράφως. Ο μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι όλοι οι παραπάνω όροι έχουν ισχύ τόσο στην περίπτωση του αρχικού συμφωνητικού με την εκμισθώτρια όσο και στις περιπτώσεις παράτασης της διάρκειας της μίσθωσης ή της αντικατάστασης του αρχικά μισθωμένου ηλεκτρικού ποδηλάτου με άλλο. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αντιγράφων του παρόντος συμφωνητικού υπερισχύει το αντίγραφο που βρίσκεται στην κατοχή της εκμισθώτριας. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού ως ουσιώδεις και βασικούς για τους σκοπούς αυτού. Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της εκμισθώτριας και του μισθωτή από αυτό θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρισκονται στην έδρα ή την περιφέρεια της εκμισθώτριας.


Χρεώσεις για απώλειες ή και φθορές κατά την ενοικίαση

• Κλειδί μπαταρίας 12 ευρώ
• Κλειδί κλειδαριάς 10 ευρώ
• Βάση κινητού 10 ευρώ
• Καθρέφτες 10 ευρώ
• Ιμάντας 8 ευρώ
• Παιδικό κάθισμα 75 ευρώ
• Στάντ 25 ευρώ
• Οθόνη 100 ευρώ
• Μανέτες φρένων 60 ευρώ
• Μπαταρία 400 ευρώ

*Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Με κάθε ενοικίαση συμφωνείτε με όλα τα παραπάνω

Generally
The website www.kezqo.com is owned by the company Kezqo. The use of the website is subject to the stated terms, agreements and conditions.
Read carefully and make sure that you agree with the following terms, because your further use / browsing of the website implies their unconditional acceptance.

If you do not agree, you must refrain from any further use of the website.
Check the content of the website regularly for possible changes. The continued use of it after any subsequent changes, implies their unconditional acceptance.
Declaration of ownership
The content of the website (including trademarks, logos, brand names, insignia, texts, graphics, images, photographs, software, services provided, etc.) is the property of Kezqo and is protected in accordance with Greek, Community and International Law.
Products or services that are mentioned on the website and bear the marks of organizations, companies, partners, etc., are their respective intellectual property.
The design and general presentation of the website are the property of Kezqo. It is expressly forbidden to use, reproduce, republish, copy, store, sell, transmit, distribute, publish, execute, download, translate, mislead the public about the actual content provider, modify in any way, in whole or in part part of the content of the website and the services offered on it, without the prior permission of Kezqo.
Disclaimers and limitations of liability
Kezqo makes every effort to ensure that all content and information displayed on the Website is accurate, clear and concise.
We reserve the right to modify the content of the website, the Terms of Use and the Privacy Policy whenever deemed necessary.
Kezqo does not control, nor can it control, the availability, content, privacy policy, quality and completeness of the services of other web sites and / or websites to which it may refer through "links", hyperlinks or banner ads. For any problem that may arise during the visit-use of the above, you should contact directly the respective web sites, which are fully responsible for the provision of their services.
Kezqo does not endorse or accept the content / services of these web sites and websites and is not affiliated with them in any other way.
Responsibility
The browser accepts the use of the website in accordance with applicable law. Indicatively, the user is obliged not to use the website for publishing, sending via e-mail or otherwise transmitting any content that is illegal, harmful, threatening, offensive, defamatory, defamatory, vulgar, obscene and in any way contrary to the useful morals, or is a violation of the privacy of a third party, shows empathy or expresses racial,
national and other discrimination, may cause harm to minors in any way or is not entitled to transmit in accordance with the law or due to a contractual prohibition (eg confidential information covered by confidentiality agreements), which infringes any patent, trademark, commercial privacy, copyright or industrial or other proprietary rights, contains software viruses or any other code, files, or programs designed to interrupt, cause damage, the destruction or equipment of the operation of any computer software or hardware, in any way violates the applicable Greek and Community legislation and its provisions, may harass third parties in any way and any content used to collect or store personal data about other users. The user is obliged to compensate Kezqo and any third party for any damage caused by misuse or improper use of the services described above. In this case, Kezqo reserves the right to automatically delete and block from the user / browser website, without notice, taking any legal and required action.
Jurisdiction-Jurisdiction
These terms and the general operation of the website are governed by and construed in accordance with Greek law. The courts of Athens are exclusively responsible for resolving any dispute.ELECTRIC BICYCLE LEASE AGREEMENT

With this agreement the company with the name "KEZQO", which will be called herein lessor, leases to the signatory tenant the electric bicycle listed here, and any other electric bicycle replaces it, in accordance with the following terms and agreements.
Delivery and receipt The tenant receives the 250 Watt electric bicycle in excellent condition, constructed and maintained in perfect harmony with the existing safety provisions of Greek and EU law. The tenant unreservedly states that he examined it himself and found it suitable for the use and the purpose for which he leases it. The tenant is obliged to return to the lessor the electric bicycle and the papers, tools and accessories that accompany it, in the condition in which it was received, in the place from which it was received and in the agreed end time. Otherwise, the tenant will be obliged to pay the normal charge for the out-of-the-agreement use and compensation for any positive and negative damage. The lessor has the right to regain the possession and the use of the electric bicycle at any time, without any notice and without the consent of the tenant from anywhere and by any means, in any case the lessor considers there is risk of damage or loss of the electric bicycle or use in violation of the terms of this contract or of non-payment.

Age, height, and weight limits It is forbidden to rent or use the electric bicycle to people under 15 or over 65 years old. The tenant and every third declared user of the electric bicycle must have a height of more than 1.50m and a weight of less than 110kg for safety reasons. In case of a false statement about the above, the insurance coverage does not apply and further civil liability for compensation of the lessor by the tenant is not excluded.

Registration of personal data and security code The tenant is obliged to declare to the lessor the personal data of him/her and of the other declared to the lessor users of the electric bicycle and to allow the maintenance of this data in the electronic system of the lessor, by the time of the reservation. A security code based on the declared data is provided to the tenant and to each of the other declared to the lessor users.

Security Tenant and declared users are covered by simple liability insurance (personal injury and property damage to third parties) throughout the period of the lease. The insurance coverage is specified in the respective insurance policy for each electric bicycle, a copy of which will be delivered to the tenant upon delivery of the electric bicycle.
It is highlighted that the insurance coverage does not include damage from terrorist acts. The tenant is thus obliged not to participate in any public events and to take measures to protect and maintain the electric bicycle in the condition in which it was received.
Beneficiary of the insurance in case of occurrence of the insurance risk throughout the period of the lease is the lessor, except for any covered risks of death, total or partial disability, hospitalization etc. In these cases, the beneficiary of the respective insurance is the tenant.
For safety reasons, especially in case of emergency, the electric bicycle is equipped with global positioning system and anti-theft alarms.

Prohibited use by non-declared third person The tenant has no right to sublet the electric bicycle or provide the use of it to a third non-declared to the lessor person. If the tenant ignores this prohibition, the insurance coverage will be revoked, and the tenant will be reliable for any damage. The civil liability of the undeclared third person is retained in full, and the third person is involved jointly and severally with the tenant.

Safety Helmet The lessor delivers to the tenant a safety helmet. It is highly recommended to wear it when using the electric bicycle. In case of accident, in which the bicycle user was not wearing a helmet, the insurance coverage may be reduced or excluded.

Minimum time of lease One (1) hour. For each additional hour of delay without written agreement of extension, 1/5 of the daily rate must be paid. An additional daily rate will be charged after three (3) hours delay.

Extension The tenant may extend the lease by informing the lessor and obtaining written approval. Without these formalities, the tenant bears civil and criminal liability for illegal use and possession of the electric bicycle. In case of extension of the lease, the tenant is bound by the terms and agreements of both the original contract and the lease extension agreement, whether it is the same electric bicycle or another, which has been given for replacement.

Earlier return If the tenant returns the electric bicycle to the lessor before the agreed end time of the lease, he has no claim for a refund.

Compliance with the Traffic Code The tenant and any other declared user of the electric bicycle is obliged to observe the Traffic Code, the provisions for safe driving and the rules of public safety.

Speed limit 25 km/h Any damage caused to the electric bicycle due to non-observance of the above limit is borne exclusively by the tenant. Restriction or exclusion of insurance coverage in the event of an accident, in which the user had exceeded the speed limit is not excluded.

Sanctions Any sanction, penalty or fine imposed on the tenant while using the electric bicycle shall be borne exclusively by the tenant.

Other terms of use The tenant is obliged to take care of the electric bicycle, to keep it in the condition in which it was received and generally to show the diligence of the average prudent user of the road network. Any repair is prohibited without the prior approval of the lessor.

Prohibition of transport It is forbidden to load the electric bicycle on a train, ship or other means of transport without the written approval of the lessor.

Disclaimer of lessor’s liability The tenant expressly agrees that the lessor is not liable for any positive or negative damage suffered by the tenant or a third person during the lease and no claim may be brought against the lessor for the above reason.

Tenant’s liability The tenant has the obligation to compensate the lessor as well as any third party in case of theft, loss or total destruction of the electric bicycle in the amount of one thousand two hundred euros (1,200.00 €).

Personal data The tenant consents to the detailed registration of his personal data on a computer. It is expressly agreed that the lessor has the right to use this information, when the tenant during the lease makes untrue statements or violates the terms of this agreement and to transmit this information to the authorities of the country, in case of suspicion of an offense .

Booking Cancellation Policy Any booking canceled up to 72 hours before the start of the rental period will be refunded. Any booking canceled up to 72 hours before the start of the rental period is non-refundable.


Collection / Delivery a) Collection from the port of Piraeus and the port of Rafina is charged € 10 for each vehicle. b) Delivery to the port of Piraeus and the port of Rafina is charged € 10 for each vehicle.


Opening Hours Receipt outside working hours will be charged € 10. Delivery outside working hours will be charged € 10.

Other terms In any case, owner of the electric bicycle remains the lessor. The tenant acknowledges that he acquires no rights other than those mentioned in this contract. During the lease, anyone else who uses the electric bicycle is jointly and severally liable with the tenant. This agreement takes precedence over any other written or oral agreement between the lessor and the tenant. Any modification of the terms herein is void unless agreed in writing. The tenant agrees and accepts that all the above conditions apply both in the case of the original agreement with the lessor and in cases of extension of the lease or replacement of the initially leased electric bicycle with another. In the event of a dispute between the copies of this agreement, the copy held by the lessor shall prevail. The Contracting Parties recognize and accept all the terms of this agreement as essential and essential for its purposes. This agreement is governed by Greek law and any dispute arising between the lessor and the tenant under this will be the exclusive jurisdiction of the courts located in the seat or district of the lessor.

Charges for losses and damages during the rental
• Battery key 12 euros
• Lock key 10 euros
• Mobile base 10 euros
• Mirrors 10 euros
• Strap 8 euros
• Child seat 75 euros
• Stand 25 euros
• Screen 100 euros
• Brake levers 60 euros
• Battery 400 euros

* All prices include VAT.

With each rental you agree to all of the above